KHÓA HỌC 


Trung đào tạo nghề Nhà hàng – Khách sạn Âu Việt Á (AVA Training Center) là đơn vị đào tạo nghề ngắn hạn hàng đầu tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Học viên tại AVA Training Center sẽ nhanh chóng có được công việc ổn định, với mức thu nhập tốt đồng thời luôn được AVA Training Center ĐỒNG HÀNH tư vấn, hỗ trợ trong lộ suốt trình phát triển công việc.

Với tiêu chí HỌC NHANH – LÀM THẬT thời gian học tại AVA Training Center đảm bảo luôn nhanh nhất nhưng chắc chắn vẫn đạt các tiêu chuẩn nghề cho học viên bởi chương trình đào tạo thiết kế tinh gọn, linh hoạt đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và đơn vị kinh doanh thực tế do trường quản lý.

Học viên ra trường ngoài chứng chỉ nghề có giá trị toàn quốc còn có xác nhận kinh nghiệm cho thời gian thực tập và hỗ trợ CV xin việc chuyên nghiệp.

[elfsight_file_embed id=”8″]
Đăng ký học

[elfsight_file_embed id=”2″]

[elfsight_file_embed id=”3″]

[elfsight_file_embed id=”4″]

[elfsight_file_embed id=”5″]

[elfsight_file_embed id=”6″]

[elfsight_file_embed id=”7″]

Bài Viết Liên Quan

Đăng Ký Khóa Học Đào Tạo AVA TRAINING center

[elfsight_file_embed id=”1″][elfsight_file_embed id=”2″][elfsight_file_embed id=”3″]