Maison Phuong Hotel & Apartment Đà Nẵng tuyển dụng tháng 2/2020

1. Nhân viên lễ tân: 4
2. Nhân viên buồng phòng: 6
3. Nhân viên bảo vệ: 2
4. Giám sát buồng phòng: 2
5: Giám sát lễ tân: 2
Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ tại địa chỉ: số 69 Hà Bổng hoặc 56 Hoàng Diệu.
hoặc nộp hồ sơ qua email: betran797979@gmail.com
điện thoại liên hệ: 0905318838

Tham gia bình luận:

0866.888.171