NHÀ HÀNG ĐẦY N DAY ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG tháng 2/2020

* NHÂN VIÊN TẬP VỤ:
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày hoặc ca gãy ( 11h00 – 13h00: 17h00 – 22h00).
Lương trao đổi khi phỏng vấn.
Được bao ăn.
* NHÂN VIÊN PHỤC VỤ: SL 12.
Thời gian làm việc: 9 tiếng/ ca.( có xoay ca)
Ca1: 10h00 – 19h00.
Ca2: 13h00 – 22h00.
Lương khởi điểm là 4tr x/ tháng ( tăng lương theo năng lực)
Thời gian làm việc : 4 tiếng/ ca ( có xoay ca cho sinh viên).
ca1: 10h00 – 14h00.
ca2: 14h00 – 18h00.
ca3: 18h00 – 22h00.
Lương khởi điểm 15k/h ( có tăng lương theo năng lực)
* NHÂN VIÊN PHA CHẾ: SL 4.
Thời gian làm việc : 4 tiếng/ ca ( có xoay ca cho sinh viên).
ca1: 10h00 – 14h00.
ca2: 14h00 – 18h00.
ca3: 18h00 – 22h00.
Lương khởi điểm: 15k/h( có tăng lương theo năng lực)
+Yêu Cầu:biết ngoại ngữ là lợi thế, siêng năng nhiệt tình năng động
* NHÂN VIÊN BẾP: SL 4.
Thời gian làm việc : 9 tiếng/ca
ca1: 10h00 – 19h00.
ca2: 13h00 – 22h00.
+Yêu Cầu:biết ngoại ngữ là lợi thế, siêng năng nhiệt tình năng động, thật thà, siêng năng nhiệt tình năng động.
Lương khởi điểm: 5tr x (tăng lương dựa vào năng lực)
+Yêu Cầu: siêng năng nhiệt tình năng động, thật thà, siêng năng nhiệt tình năng động.
Khi làm việc tại nhà hàng các nhân viên cá quyện lợi như;
thưởng lễ, tết, nghỉ phép có lương ….
MOỊ THÔNG TIN ỨNG TUYỂN LIÊN HỆ:
HOTLINE: 033 316 03 03.
MAIL: daynday.dn@gmail.com.
ĐC: 03 HOÀNG VĂN THỤ, TP ĐÀ NẴNG.

Tham gia bình luận:

0866.888.171